Lịch sự kiện tuần 4 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 4 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 27/6-28/6, CenLand tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 20/6-21/6, CenLand tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 13/6-14/6, CenLand tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 6 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 6/6-7/6, CenLand tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 5 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 5 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 23/5-24/5, CenLand tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán các dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 5 năm 2019 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 5 năm 2019 tại CenLand

Từ ngày 16/5-17/5,CenLand tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 5 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 5 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 04/5-09/5,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fapage chính thức của CenHomes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 5 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 5 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện online các dự án từ ngày 27/4 - 2/5/2020.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 4 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 4 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 20/4-25/4,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fapage chính thức của CenHomes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 13/4-18/4,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fapage chính thức của CenHomes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Từ ngày 07/4-14/4,các sự kiện online sẽ được phát sóng trên fapage chính thức của CenHomes tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cenhomes.vn/

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 4 năm 2020 tại CenLand

Để đảm bảo nguồn thông tin thị trường bất động sản vẫn tiếp tục được cung cấp tới khách hàng trong mùa dịch, từ ngày 1/4-4/4/2020, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) phát sóng các chương trình online được phát sóng trên Fanpage và website CenHomes.vn tại địa chỉ:https://www.facebook.com/cenhomes.vn/ và https://cenhomes.vn/

Xem tiếp