THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua các giao dịch của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan 14/12/2018
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2018
Thông báo của TTLKCKVN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 08/12/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29/11/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29/11/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Vay vốn đầu tư 29/11/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Lilaha phát hành 29/11/2018
Công bố thông tin: Đầu tư mua và bán bất động sản tại "Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ trên ô đất ký hiệu H-CT2" 12/11/2018
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Kim Thành – người có liên quan đến người nội bộ 08/11/2018
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện CEN THÁI NGUYÊN 24/10/2018