Tin tức sự kiện

Vị trí tiếp tục là yếu tố tiên quyết đối với bất động sản

Vị trí tiếp tục là yếu tố tiên quyết đối với bất động sản

Vị trí, vị trí và vị trí tiếp tục là 3 yếu tố hàng đầu quyết định tới giá trị của bất động sản. Với vị trí bên sông, gần trung tâm phố Cổ, Long Biên đang khuấy động thị trường, làm “nóng lòng” các nhà đầu tư.

03/07/2020
Cen Group ký kết hợp tác với Woori Bank Việt Nam phát triển dịch vụ tài chính điện tử

Cen Group ký kết hợp tác với Woori Bank Việt Nam phát triển dịch vụ tài chính điện tử

Sáng ngày 02.7.2020, 3 đơn vị thành viên của Cen Group bao gồm: Cen Homes, Cen Golf và Cen X Space đã “bắt tay” với Woori Bank – Ngân hàng Top đầu Hàn Quốc và Reon Vuccess – đơn vị hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam để mở rộng dịch vụ tài chính điện tử trong thời gian tới.

02/07/2020
“Căn hộ chuyên gia” Bình Dương hút giới đầu tư

“Căn hộ chuyên gia” Bình Dương hút giới đầu tư

Thị trường căn hộ Bình Dương đang phát triển sôi động nhưng sản phẩm cao cấp với đầy đủ các tiện ích sống ngay trong nội khu dành cho giới chuyên gia vẫn đang là “hàng hiếm” trên thị trường. Nguồn cung nhỏ giọt trong khi nguồn cầu ngày càng cao tạo dư địa để phân khúc này phát triển mạnh.

01/07/2020

Lĩnh vực kinh doanh

Hợp tác đầu tư dự án BĐS

Hợp tác đầu tư dự án BĐS

Với gần hai mươi năm kinh nghiệm, Hợp tác đầu tư rất nhiều dự án BĐS

<p>Với gần hai mươi năm kinh nghiệm, trải qua nhiều thăng trầm tr&ecirc;n thị trường BĐS, trực tiếp tham gia đầu tư kinh doanh cũng như ph&acirc;n phối tiếp thị BĐS, Cen Land (CRE) am hiểu thị trường, am hiểu thị hiếu, nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với đội ngũ chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực Kinh tế - T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Bất động sản &ndash; Ng&acirc;n h&agrave;ng, tiềm lực t&agrave;i ch&iacute;nh mạnh, c&ugrave;ng với hệ thống c&ocirc;ng ty con hỗ trợ cung cấp c&aacute;c dịch vụ BĐS trọn vẹn, đầy đủ, &hellip;. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những thế mạnh vượt trội của Cen Land để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c đầu tư với c&aacute;c đối t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.<br />C&aacute;c đối t&aacute;c, đặc biệt, c&aacute;c đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i chưa am hiểu địa phương c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m khi bắt tay hợp t&aacute;c đầu tư c&ugrave;ng Cen Land. Với tầm nh&igrave;n to&agrave;n cầu h&oacute;a, Cen Land đảm bảo mang lại mang lại lợi nhuận, hiệu quả kinh tế cao cho tất cả c&aacute;c đối t&aacute;c tham gia đầu tư.</p>

Cen Zone - Thương hiệu về bất động sản công nghiệp và logistics

Cen Zone - Thương hiệu về bất động sản công nghiệp và logistics

Cen Login - Thương hiệu về bất động sản công nghiệp và logistics

<p style="text-align: justify;">Cen Zone - Thương hiệu về bất động sản c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; logistics</p> <p style="text-align: justify;">Đ&oacute;n đầu l&agrave;n s&oacute;ng dịch chuyển đầu tư quốc tế v&agrave;o Việt Nam trong thời gian tới, Cen Land &ndash; C&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n của Cen Group mở rộng hệ sinh th&aacute;i với thương hiệu Cen Zone - hoạt động trong lĩnh vực BĐS C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Logistics.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute;, v&agrave;o th&aacute;ng 5/2020, CenLand đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố thương hiệu Cen Cuckoo &ndash; đ&acirc;y thương hiệu chuy&ecirc;n về căn hộ dịch vụ đầu ti&ecirc;n c&oacute; quy m&ocirc; lớn của Việt Nam. C&aacute;c căn hộ tại t&ograve;a Euro River Tower, dự &aacute;n Eurowindow River Park sẽ l&agrave; những căn hộ đầu ti&ecirc;n &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh dịch vụ của Cen Cuckoo.</p>

Phân phối, tiếp thị bất động sản

Phân phối, tiếp thị bất động sản

Kênh phân phối bất động sản chuyên nghiệp Một cách tiếp cận thị trường mới

<p>Về mảng ph&acirc;n phối BĐS, Cen Land (CRE) ph&aacute;t huy thế mạnh ở cả hai h&igrave;nh thức kinh doanh truyền thống v&agrave; hiện đại với sự gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực của c&ocirc;ng nghệ.<br />Về m&ocirc; h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng truyền thống với thương hiệu STDA, lu&ocirc;n li&ecirc;n tục dẫn đầu thị phần ph&acirc;n phối BĐS tại Việt Nam. STDA nổi tiếng l&agrave; thương hiệu ph&acirc;n phối BĐS chuy&ecirc;n nghiệp, ki&ecirc;n tr&igrave; ph&acirc;n phối tới sản phẩm cuối c&ugrave;ng của dự &aacute;n. L&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng truyền thống - kiểu mẫu, được nhiều đơn vị học hỏi theo.<br />Ti&ecirc;n phong đầu tư, &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o kinh doanh BĐS, nền tảng c&ocirc;ng nghệ BĐS Cenhomes.vn của Cen Land l&agrave; một k&ecirc;nh b&aacute;n h&agrave;ng ứng dụng c&ocirc;ng nghệ IoT rất hiện đại nhằm chia sẻ kho h&agrave;ng dự &aacute;n Bất động sản lớn nhất hiện nay, kết nối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiếp cận sản phẩm BĐS th&ocirc;ng qua hệ thống Mentor - Connector, v&agrave; đặc biệt, c&oacute; khả năng quản l&yacute; kho h&agrave;ng v&agrave; thực hiện giao dịch trực tuyến theo thời gian thực. Đ&acirc;y được xem l&agrave; một xu hướng tất yếu của việc giao dịch BĐS trong thời kỳ c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0. Với m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y, nghemoigioi.vn gi&uacute;p chủ đầu tư v&agrave; người b&aacute;n h&agrave;ng tiết kiệm thời gian, chi ph&iacute; kinh doanh, n&acirc;ng cao hiệu suất kinh doanh l&ecirc;n nhiều lần.</p>

Truyền thông, Marketing BĐS

Truyền thông, Marketing BĐS

Các giải pháp truyền thông tốt nhất hiệu quả nhất Tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng

<p>Về mảng Tư vấn chiến lược Marketing, truyền th&ocirc;ng, quảng c&aacute;o, CENLAND c&oacute; c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động chuy&ecirc;n biệt trong lĩnh vực truyền th&ocirc;ng, quảng c&aacute;o BĐS l&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Truyền th&ocirc;ng v&agrave; Giải tr&iacute; Ng&ocirc;i sao mới. Ng&ocirc;i sao mới đang gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n BĐS n&acirc;ng tầm thương hiệu, khẳng định được vị thế của thương hiệu tr&ecirc;n thị trường. Với dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp, Ng&ocirc;i sao mới sẽ gi&uacute;p c&aacute;c sản phẩm BĐS tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng dễ d&agrave;ng hơn, từ đ&oacute; gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng hiểu v&agrave; sở hữu 1 sản phẩm BĐS ưng &yacute; nhất.<br /> Th&ocirc;ng qua Ng&ocirc;i sao mới, hoạt động marketing của CENLAND được chia l&agrave;m 2 mảng ch&iacute;nh:&nbsp;<br /> - Truyền th&ocirc;ng thương hiệu: tivi, đ&agrave;i, tin tức, quảng c&aacute;o qua internet v&agrave; c&aacute;c sự kiện,&hellip;Đặc biệt, truyền th&ocirc;ng theo nội dung l&agrave; một điểm mạnh của CENLAND, th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&agrave;i viết, phỏng vấn, b&igrave;nh luận v&agrave; &yacute; kiến chuy&ecirc;n gia, h&igrave;nh ảnh của CENLAND được c&aacute;c chủ đầu tư v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao.&nbsp;<br /> - Marketing trực tiếp: X&aacute;c định rằng, đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng trực tiếp của CENLAND l&agrave; c&aacute;c chủ đầu tư, n&ecirc;n việc thường xuy&ecirc;n giữ c&aacute;c mối quan hệ mật thiết, đồng h&agrave;nh v&agrave; s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng c&aacute;c chủ đầu tư được CENLAND đặc biệt quan t&acirc;m. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;ng cụ Marketing trực tiếp tốt nhất.</p>

Dự án

Không ngừng phát triển, mở rộng quy mô trở thành hệ thống phân phối bất động sản chuyên nghiệp, lớn mạnh bậc nhất quốc gia

Nhà đầu tư

Với sự am hiểu thị trường và tiềm lực tài chính, CENLAND đang không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động, trở thành nhà đầu tư bất động sản thứ cấp chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam